Potpisan kolektivni ugovor u Atlantic Trade d.o.o.

Zagreb, 31.08.2021. Sindikati i uprava Atlantic Trade d.o.o. potpisali su kolektivni ugovor i posebnim dokumentom regulirali dodatna prava i obveze po pitanju povećanja primanja radnika. Kolektivni ugovor je u tom Društvu potpisan po prvi puta od njegovog postojanja i to na rok od dvije godine.

Uz osiguranje primjene već postojećih prava radnika potpisom Kolektivnog ugovora Poslodavac se obvezao unaprijediti prava radnika u pogledu rada subotom i blagdanima, jubilarnih nagrada,  dodatka za otežane uvjete rada kao i pojedina druga nematerijalna prava.

Skupština vjerovnika TŽV Gredelj izglasala stečajni plan

Novac.hr, 16.07.2021. Deset godina nakon otvaranja stečaja zbog duga od gotovo 900 milijuna kuna, Tvornica željezničkih vozila Gredelj jučer je dobila novog vlasnika, slovačku Tatravagonku, čijim će ulaganjem tvornica namiriti dug, osigurati nove narudžbe i izaći iz stečaja. Tako je jučer odlučila Gredeljeva Skupština vjerovnika na Zagrebačkom velesajmu, izglasavši velikom većinom glasova stečajni plan koji podrazumijeva ulazak Tatravagonke u vlasništvo nad tvornicom.
– Vjerovnici prvog isplatnog reda, sadašnji i bivši djelatnici Gredelja, podržali su stečajni plan sa sto posto glasova, dobavljači su podržali plan sa 90, a treća skupina vjerovnika sa 80 posto glasova – istaknuo je nakon Skupštine stečajni upravitelj Gredelja Tomislav Đuričin. Na pitanje kako će se dalje odvijati provedba izglasanog plana, Đuričin je pojasnio kako rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu prvo treba postati pravomoćno.
Pravomoćno rješenje
– Najkasnije 30 dana od pravomoćnosti rješenja suda, Tatravagonka će isplatiti vjerovnike, čime će Gredelj izaći iz stečaja – najavio je stečajni upravitelj Gredelja, označivši početak četvrtog kvartala ove godine kao rok u kojem bi se provele te isplate i izlazak tvornice iz stečaja. Đuričin je otkrio da Gredelj već radi s Tatravagonkom, u travnju ove godine dvije tvrtke ugovorile su gradnju 30 teretnih vagona koji su, naveo je, već isporučeni. Do kraja godine, prema riječima stečajnog upravitelja, Tatravagonka će u Gredelju pokrenuti proizvodnju još 200 vagona.
– Očekuje se da će u nadolazećim godinama proizvodnja u Gredelju rasti. Uz otprilike 400 radnika koliko je tvornica imala početkom ove godine, već je zaposleno 20 novih radnika. Budući da Tatravagonka radi u brojnim zemljama i zapošljava 20.000 radnika, mislim da je s takvim partnerom pred Gredeljom svijetla budućnost – ustvrdio je Đuričin.
Tatravagonka se u stečajnom planu obvezala u Gredelj uložiti 45 milijuna eura nakon što vjerovnici potvrde stečajni plan. Slovaci najavljuju daljnja ulaganja, a prema Đuričinovim riječima, dio strojeva iz Tatravagonke već je dopremljen u Gredelj.Izjasnivši se na Skupštini za stečajni plan, sadašnji i bivši radnici Gredelja odrekli su se 51 posto potraživanja prema tvornici zbog čega, prema riječima predstavnika Udruge radničkih sindikata Tomislava Rajkovića, ne mogu biti do kraja zadovoljni raspletom stečaja.

Agonija radnika
– Zadovoljni smo što je završena agonija radnika i tvornice. Prema informacijama koje imamo, u slučaju Tatravagonke riječ je o poslodavcu koji ima pozitivan odnos prema radnicima. Žao nam je što hrvatska država nije prepoznala značaj i potencijal Gredelja čiji je, uostalom, i bila vlasnik prije otvaranja stečaja – poručio je Rajković.
Među rijetkim vjerovnicima koji nisu podržali stečajni plan Gredelja bili su, među ostalima, Porezna uprava, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ina. Nakon što su prva prikupljanja podataka o dugu Gredelja pokazala da je dug kompanije oko 900 milijuna kuna, koje potražuje više tisuća vjerovnika, jučerašnjem ročištu pristupilo je 1740 vjerovnika, čije je ukupno potraživanje od Gredelja 633 milijuna kuna.
Izglasavanje stečajnog plana svakako je olakšala nedavna transakcija u kojoj je više banaka prodalo svoja potraživanja od 389 milijuna češkoj tvrtki LB Investment. I predstavnik LB Investmenta jučer je podržao stečajni plan.
Osvrnuvši se na ocjene da država nije smjela dopustiti da Gredelj prijeđe u strano vlasništvo, Tomislav Đuričin podsjetio je da se strateški ulagač tražio natječajima nekoliko puta. – I hrvatske tvrtke iskazivale su interes, ali samo do trenutka kad je trebalo dati konkretnu ponudu – dodao je Đuričin koji je stečaj Gredelja preuzeo 2017. nakon uhićenja prethodnog stečajnog upravitelja Pere Hrkaća.

Moguć štrajk u Atlantic Trade – u

Zagreb, 23.07. 2021. Propao je pokušaj mirenja sindikata i poslodavca Atlantic Trade u sporu oko kolektivnog ugovora čime su se ostvarile i zakonske pretpostavke za pokretanje industrijskih akcija.

Do spora je došlo jer Poslodavac ne pristaje prijedloge Sindikata da se u kolektivnom ugovoru obveže na povećenje plaće radnika, isplatu naknada koje već isplaćuje prema svojoj odluci i isplatu naknada koje isplaćuje u ostalim članicama Atlantic Grupe, a radi se o sljedećem:

– Povećanje plaće u prosjeku za 10%

– Otpremnine u slučaju poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu – 1 plaća po godini rada u Atlantic Trade – u, a najviše 70,000,00 kn neto

– Naknada za božićnicu i regres – 2,500,00 kn

– Nagrada za radne rezultate – 416,00 kn mjesečno

Kako poslodavac ne pristaje na ugovaranje materijalnih prava iako ih većim dijelom i sada redovito isplaćuje Sindikat je započeo s pripremama za provedbu svih oblika industrijskih akcija koje uključuju i štrajk.

Potpisan kolektivni ugovor za društvo Gradska plinara Zagreb – Opskrba

Zagreb, 20.05.2021. godine Nakon četiri mjeseca pregovora postignut je dogovor između sindikata i poslodavca društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba oko novog kolektivnog ugovora.
Iako Kolektivnim ugovorom nije ugovoreno sve što su sindikati tražili postignut je značajan uspjeh jer je definirana plaća radnika, povećana su ostala materijalna prava, dogovorena je izrada novog Pravilnika o sistematizaciji te donošenje kataloga radnih mjesta. Novim kolektivnim ugovorom osiguran je bolji status radnika što ne znači samo bolja materijalna prava već i ostalih prava iz radnog odnosa.

Potpisan Kolektivni ugovor društva OV – Održavanje vagona

Zagreb, 12.11.2020. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor društva OV – Održavanje vagona. Potpisali su ga Dražen Varga, predsjednik SRRŽV Čakovec, Ivan Forgač, predsjednik SHŽ i predsjednik Uprave Boris Gobac.
U sklopu pregovora održano je osam sastanaka pregovaračkih odbora. Osnova za pregovore bio je dosadašnji Kolektivni ugovor uz zahtjeve za povećanje plaće, uvođenje neoporezive naknade za topli obrok, povećanje prava za naknadu za prijevoz i niz drugih poboljšanja dosadašnjeg kolektivnog ugovora.
Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora od iznimne je važnosti kako bi s spriječila mogućnost smanjenja prava radnika zbog neizvjesnosti oko privatizacije OV-a i/ili HŽ Carga.

Otvorene ponude za ulaganje u društvo TŽV Gredelj

Otvorene su ponude za ulaganje u društvo TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju od kojih je valjana bila ona od društva Tatravagonka a.s.

U nastavku prenosimo obavijest o tome stečajnog upravitelja Tomislava Đuričina.

 

Dana 15. rujna 2020. godine na 26. sjednici Odbora vjerovnika otvorene su sve ponude vezane uz iskazivanje interesa sukladno raspisanom Javnom pozivu investitorima za ulaganje u društvo TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju koje su pristigle sukladno dokumentaciji do 15.09.2020. godine do 14:00 sati.

 

Pristigle su ukupno dvije ponude u zatvorenim kovertama, te jedan dopis društva Stadler Rail AG iz Švicarske. Društvo Stadler u svom dopisu obavještava članove odbora vjerovnika da u ovom trenutku nije u stanju dati pravno obvezujuću ponudu za Gredelj

 

Prispjele ponude su društva DOK-ING d.o.o. iz Zagreba i društva TATRAVAGONKA a.s., Poprad, Štefanikova 87/53, Slovačka.

 

Ponuda društva DOK-ING d.o.o. nije sastavljena u skladu s uvjetima navedenima u objavljenom javnom pozivu, te nema priloge koji su propisani javnim pozivom, stoga se utvrđuje da je ponuda društva DOK-ING d.o.o nevaljana, te je društvo TŽV Gredelj d.o.o. stečaju obvezno odbiti takvu ponudu sukladno točci 15. javnog poziva.

 

Ponuda društva TATRAVAGONKA a.s., Poprad, Štefanikova 87/53, Slovačka sadrži svu dokumentaciju navedenu u točci 3. javnog poziva, te traženo jamstvo za ozbiljnost ponude iz točke 12. Uz to društvo je dostavilo i popratno pismo uz ponudu od 14. rujna 2020. godine, koje je pročitano prilikom ocjenjivanja prispjele ponude.

 

Sukladno odluci skupštine vjerovnika od 12. prosinca 2012. te prispjeloj i odabranoj ponudi pristupit će se izradi nacrta stečajnog plana prema odredbama Stečajnog zakona a sve radi održivosti nastavka poslovanja kroz spomenuti stečajni plan.

 

 

Stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin, MBA

Dok-Ing želi preuzeti Gredelj u stečaju, imaju plan za oživljavanje

Poslovni.hr, Iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske podržavaju ovo preuzimanje te njihov Željko Starčević koji zastupa većinu radnika navodi da čekaju odluku Odbora vjerovnika.

Vjerovnici stečajnog dužnika TŽV Gredelj, u ovom dugotrajnom stečaju zastupljeni su i kroz predstavnike u Odboru vjerovnika, na kojima je danas ponovo značajna odluka.

Na 25. sjednici danas bi se u sjedištu tvrtke trebali okupiti njegovi članovi oko glavne točke dnevnog reda, odnosno upoznavanja s ponudom za preuzimanje TŽV Gredelj u stečaju od strane tvrtke Dok-Ing, velikog hrvatskog izvoznika.

Vlasnik Dok – Inga Vjekoslav Majetić potvrdio nam je da su nakon analize donijeli odluku te predali ponudu za preuzimanje.

Ukratko, tvrdi da imaju kompletan plan za oživljavanje Gredelja, s naglascima na nastavku poslovanja, tehnološkom unaprjeđenju te velikim potrebama oko daljnjeg zapošljavanja, uz postojećih oko 400 radnika, koliko ih je angažirano na poslovima u okviru stečajnog postupka.

“Donosimo nove tehnologije, znanja i radna mjesta! U Gredelju bi radilo ukupno između 1100 i 1200 radnika”, izričit je Majetić.

Dobiju li podršku vjerovnika, Dok-Ing u sinergiji s američkim partnerom – tvrtkom NRE, kaže, ovim preuzimanjem namjerava realizirati planove glede širenja poslovanja Gredelja u svjetskim razmjerima.

800 milijuna kuna iznose potraživanja u stečaju TŽV Gredelja, a četiri su razlučna vjerovnika

Za NRE, tvrtku u vlasništvu američkih privatnih poduzetnika, Gredelj je godinama prerađivao lokomotive prema standardima naručitelja, i u tom kontekstu izvršio usluge na nekoliko stotina lokomotiva. Glede pojedinosti ponude koje se tiču financijske težine, Majetić se posve razumljivo nije htio očitovati, jer je ponuda u osjetljivoj fazi upoznavanja od strane Odbora vjerovnika.

“Tvrdim da jedino Dok-Ing može nastaviti proizvodnju Gredelja u Hrvatskoj. Kako je posrijedi najveća poslijeratna investicija u izgradnju nove zagrebačke tvornice, i Vlada bi se trebala pitati za budućnost Gredelja, jer nije prihvatljivo da u suprotnom slučaju npr. likvidacije tvrtke sve to propadne”, iznosi Majetić.

Iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske podržavaju ovo preuzimanje te njihov Željko Starčević koji zastupa većinu radnika navodi da sa zanimanjem čekaju odluku Odbora vjerovnika.

“Ova stečajna trakavica traje već 8 godina, a 50 bivših radnika koji su vjerovnici u međuvremenu su i umrli. Nama radnicima je svejedno tko će doći kao vlasnik, samo da radnici dobiju ugovor za stalno i da tvrtka funkcionira, no ipak vjerujemo da će Dok-Ing sa svojim strateškim partnerima raditi odličan posao u niši šinskih vozila – ZET-ov tramvaja te HŽ-ovih novih prigradskih i regionalnih vlakova i lokomotiva, što je u interesu i hrvatske Vlade“, komentirao je Starčević.

Dok-Ing je naglašeno razvojna tvrtka s programima na strojevima koji najviše pridonose sigurnosti ljudi na različnim područjima rada. Najveće rezultate bilježe na tržištima Amerike i Afrike.

U core biznisu najveći izvoz imaju prema američkoj vladi, što Majetić ističe, dodajući i kako smatra prirodnim nastaviti zajednički posao, što znači osvajanje tržišta kroz reference koje imaju.

“Samo preuzimanje TŽV Gredelj pritom uopće nema utjecaja na naše temeljno poslovanje, već je za Gredelj znatna podrška naša svjetska reputacija i inovativnost koju donosimo sa svojim prisustvom”, kaže Majetić.

Ovo je ukupno druga ponuda, nakon prošlogodišnje od strane finske tvrtke (inače neprihvatljive vjerovnicima), a kojom se otvara perspektiva za okončanje stečaja. Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin navodi da je u tijeku i dubinsko snimanje od strane dvije strane tvrtke iz željezničkog biznisa.

Moguće je da će odluka Odbora vjerovnika biti da se ponuda Dok – Inga otvori, a moguće je i da će se pričekati ostala dva investitora, kaže upravitelj. Potraživanja u ovom stečaju iznose oko 800 milijuna kuna, a četiri su razlučna vjerovnika.

Održana sjednica skupštine Sindikata Tvornice šećera Virovitica

Virovitica, 30.06.2020. Održana je Skupština Sindikata radnika šećerana na kojoj je izabrano novo Predsjedništvo u sastavu: Antun Smojver, Zlatko Horvat i Ivan Ojurović.

Za predsjednika je izabran Zlatko Horvat, a za dopredsjednika Antun Smojver.

Na Skupštini je ime sindikata promijenjeno u Sindikat radnika šećerana, izabrani su novi članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije te je usvojen novi Statut.