O NAMA

Udruga radničkih sindikata Hrvatske osnovana je 09. lipnja 1994. u Zagrebu, pod nazivom Udruga radničkih sindikata javnih poduzeća Hrvatske radi udruživanja svih sindikata javnih poduzeća u jednu sindikalnu središnjicu. Time je zadovoljena dugogodišnja potreba da jedna sindikalna središnjica zastupa interese i štiti prava zaposlenika javnih poduzeća koja su u vlasništvu države, a čiji su sindikati bili potpuno razjedinjeni. Naime, razjedinjenost sindikalnih predstavnika radnika u javnim poduzećima te je radnike često dovodila u podeđen položaj i otežavala ostvarenje njihovih radnih i socijalnih interesa u odnosu na poslodavca, odnosno državu. Vremenom su i sindikati drugih djelatnosti pokazali zanimanje za učlanjenje u URSH pa, godinu dana kasnije, Udruga mijenja ime u današnje. Uz punu suradnju svih sindikata članova, Udruga radničkih sindikata Hrvatske danas je nacionalna sindikalna središnjica koja okuplja granske sindikate radnika u gotovo svim djelatnostima Republike Hrvatske.

Od svog početka Udruga djeluje politički potpuno neovisno, isključivo u skladu s načelima demokratskog zastupanja, poštujući temeljna ljudska i sindikalna prava i slobode, te kritikom i konstruktivnim prijedlozima upozorava cjelokupno radništvo i javnost na određene nepravilnosti i kršenja radnosocijalnih prava. Tijekom svog djelovanja URSH je postala prepoznatljiva po svojoj otvorenoj borbi za prava radnika. Pritom je potpuno otvorena prema ostalim sindikalnim organizacijama spremnim na suradnju, a koje istinski zastupaju svoje članove štiteći njihove radno- socijalne interese. Putem udruženih sindikata različitih djelatnosti i kroz teritorijalni ustroj, pri čemu ima sindikalne povjerenike na cjelokupnom teritoriju RH, Udruga štiti radne i socijalne interese svog članstva, prvenstveno kroz vlastitu službu za pružanje pravne pomoći pri zastupanju u radnim sporovima. Odluke značajne za djelovanje Udruge donosi predsjedništvo koje čine predsjednici svih udruženih sindikata.

Najznačajnije tijelo je Skupština koja se obavezno sastaje svake četiri godine. Udruga radničkih sindikata Hrvatske je sudjelovala u osnivanju Gospodarsko – socijalnog vijeća, tripartitnog tijela kojeg čine predstavnici sindikata, Vlade RH i poslodavac, a među brojnim inicijativama koje je pokrenula posebno ističemo onu o reprogramiranju kredita radnicima koji su zbog stečaja poduzeća ostali bez posla, a koju je pozdravila Vlada RH, te prihvatile vodeće hrvatske banke, zatim inicijativu o uvođenju jedinstvene socijalne identifikacijske kartice, kao i druge inicijative iz radno – socijalnog područja.

Koja je zadaća URSH? Zadaća URSH je borba za radnička prava i dostojanstvo radnika, posebice socijalnu pravdu, primjerenu plaću, zaštitu na radu, slobodu sindikalnog organiziranja, jačanje sindikata u poduzećima, pravo na informiranje, pravo na kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje, borba protiv rada na crno i ravnopravnost među spolovima.

Što URSH pruža svojim članovima? – besplatnu pravnu pomoć, pomoć i zastupanje kod pregovora o Kolektivnim ugovorima, zastupanje pred sudovima i poslodavcima u radnim sporovima, pomoć i zaštitu pri organizaciji štrajka, kvalitetno osposobljavanje i obrazovanje za sindikalni rad.