Potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Atlantic Trade d.o.o.

Zagreb, 23.08.2023. Sindikat Antlantic Trade – a i Sindikat trgovine Hrvatske potpisali su s Poslodavcem izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Atlantic Trade d.o.o.
U kolektivnim pregovorima je dogovoreno umanjenje udjela varijabilnog dijela u korist povećanja osnovice plaće i povećanje ukupne plaće radnika. Uvećan je broj dana za godišnji odmor, a novom odredbom kolektivnog ugovora ugovoreno je da radnici imaju pravo na jedan slobodan dan za rođendan kojeg mogu koristiti u mjesecu kada im je rođendan. Izmjenama kolektivnog ugovora uvećana je naknada za otpremninu prilikom odlaska u starosnu mirovinu, naknada za jubilarnu nagradu, naknada za prigodne nagrade, naknada za dar za dijete i naknada za prehranu radnika. Trajanje kolektivnog ugovora produženo je na 31.12.2025. godine.