U Vrsaru održan seminar URSH – a

U Vrsaru je od 12.do 14. listopada 2023. godine održan seminar za članove sindikata udružene u Udrugu radničkih sindikata Hrvatske. Tema seminara bila je kolektivno pregovaranje s naglaskom na praktične savjete o rješavanju pojedinih situacija koje se pojavljuju tijekom pregovora.
Sudionici seminara dobili su korisne informacije o svim segmentima kolektivnog pregovaranja od početnih priprema za pregovore pa do zaključenja kolektivnog ugovora. Sudionici seminara su Upoznati s pravnim okvirom kolektivnog pregovaranja te raznim pristupima i stilovima pregovaranja kao i rješavanju zastoja u pregovorima.