U Svetom Filipu i Jakovu održan seminar URSH – a

U Svetom Filipu i Jakovu je od 18. do 20. rujna 2022. godine održan seminar za članove sindikata udružene u Udrugu radničkih sindikata Hrvatske. Tema seminara bila je kolektivno pregovaranje s naglaskom na načine i strategije kolektivnog pregovaranja.
Predsjednik URSH – a je u svom izlaganju istaknuo cilj sklapanja kolektivnog ugovora kojim se nastoji ugovoriti viša razina radnih prava od one uređene Pravilnikom o radu i minimalne propisane Zakonom o radu te razmjenio sa sudionicima seminara svoja iskustva u kolektivnim pregovorima.