Održana sjednica Skupštine Sindikata radnika HROTE

Zagreb, 02.10.2023. Održana je sjednica Skupštine Sindikata radnika HROTE na kojoj su izabrani novi članovi tijela Sindikata. U predsjedništvo Sindikata radnika HROTE izabrani su Kristina Čolig, Andrea Marić i Karlo Bingula, za članove Nadzornog odbora izabrani su Darija Ištvan, Dinko Kampl i Lada Radić, a za članove Statutarne komisije Ana Kovačević, Tatjana Medvedec i Ozren Fućak.
Na sjednici predsjedništva za predsjednicu sindikata radnika HROTE izabrana je Kristina Čolig, a za dopredsjednicu Andrea Marić.