Održan seminar URSH – a u Vinkovcima

U Vinkovcima je od 17. do 19.10.2019. održan seminar za članove sindikata udružene u Udrugu radničkih sindikata Hrvatske iz područja radnoga prava.

Ovaj susret iskorišten je za jačanje svijesti o socijalnome dijalogu, afirmacije izravne suradnje u rješavanju aktualnih pitanja te proaktivnog angažmana u bipartitinim i tripartitnim procesima. Članovi Sindikata naše središnjice međusobno su izmijenili vlastita iskustva o tipovima i strategijama pregovora te razmjenili informacije o interesnim pitanjima iz područja ekonomskih i socijalnih politika te o institucionalnoj podršci i konfrontacijama uzrokovanim neravnomjernom raspodjelom moći.

Seminar je organizirao URSH u suradnji sa Sindikatom zaposlenika osiguravajućih društava i njihovom predavačicom Sabinom Bajruši.