Inicijativa “67 je previše”

Udruga radničkih sindikata Hrvatske se pridružuje sindikalnoj referendumskoj inicijativi „67 je previše“. Prikupljanje potpisa počinje 27. travnja 2019. godine, a cilj je prikupiti dovoljan broj potpisa potreban za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani mogli izjasniti o prijedlogu izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju. Prikupljanjem potpisa za referendum traži se izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju i ukidanje mirovinske reforme koju je izglasao Hrvatski sabor, a protiv koje su sindikati upozoravali na prosvjedu u listopadu 2018. godine gdje je i najavljeno prikupljanje potpisa.
Referendumsko pitanje formulirano je kao zakonski prijedlog izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju.
Njime se predlaže:
• odlazak u starosnu mirovinu sa 65 godina i 15 godina mirovinskog staža.
• pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u dobi od 60 godina i 35 godina mirovinskog staža.
• Smanjenje penalizacije zbog odlaska u prijevremenu mirovinu s 0,3% na 0,2%
• Odgađanje poravnavanja dobne granice žena i muškaraca za odlazak u mirovinu do 2029. godine.
Prema trenutnom zakonu, svi rođeni 1963. godine i kasnije, odnosno oni koji su danas mlađi od 56 godina, morat će raditi do 67 godina starosti, osim ako ranije ne uspiju skupiti 41 godinu staža. S druge strane, one koji se odluče ili budu primorani na raniji odlazak iz svijeta rada, država sada kažnjava tako da im za svaki mjesec ranijeg umirovljenja mirovinu umanjuje za 0,30 posto (ukupno 18 posto za pet godina ranijeg odlaska u mirovinu), neovisno o tome koliko imaju radnog staža. Takav je odnos prema hrvatskim radnicima nepravedan i u nesrazmjeru s očekivanim trajanjem života, posebice nakon 65. godine u Republici Hrvatskoj, kao i s činjenicom da najveći broj onih koji odlaze u prijevremenu mirovinu to ne čine vlastitim izborom, već su na to primorani.
Pozivamo sve članove sindikata i ostale građane da se priključe inicijativi „67 je previše“ jer mirovinski sustav je pitanje koje se tiče svih nas radnika, umirovljenika, naše djece i roditelja, supružnika, rođaka i prijatelja.
Referendumsko pitanje:
Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju?